Tánckönyv Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Általános Szerződési Feltételek
1. Általános rendelkezések
1.1. Tájékoztatjuk, hogy Ön mint vásárló a www.agrarkonyvek.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. (a továbbiakban: ÁSZF). Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Webáruházunk által kínált szolgáltatásoknak, figyelmesen szíveskedjen elolvasni az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontját kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
1.2. A fenti internetcímen elérhető webhelyet üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatásra, a Szolgáltatóra, valamint a felhasználókra ezen szerződés keretein belül a magyar jog irányadó. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.
1.3. Irányadó jogszabályok: • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre, • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet • az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXX. törvény
1.4. A szerződés és a szerződéskötés – így a megrendelés és a visszaigazolás, valamint a megrendelés elfogadásának – nyelve magyar.
1.5. A webáruházban történő online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.
2. Általános szerződési feltételek hatálya
2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a webáruház szolgáltatásaira, a webáruházban megrendelhető termékek adásvételére vonatkoznak. Az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés egyrészről a Szolgáltató, másrészről minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet között jön létre, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályai szerint kötheti meg.
2.2. A szerződési feltételek a Szolgáltató által jelen szerződési feltételek szerint üzemeltetett webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól. A szerződési feltételek részét képezi a webhelyen elérhető Adatkezelési tájékoztató, valamint a Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról.
2.3. Szolgáltató: Tánckönyv Kft. E-mail: info@tanckonyv.hu Telefon: +36 20 228 6006 Székhely: 1202 Budapest, Emőke u. 59. Cégjegyzékszám: 01-09-878779 Adószám: 13896096-2-43 Szerződés nyelve: magyar Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Pénzforgalmi számla (bankszámla) adatai: 10104167- 59457000-01000005 A tárhelyszolgáltató elérhetőségei: Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3. em. 3008.)
2.4. Ügyfélszolgálat Email kapcsolat: kereskedelem@agrarkonyvek.hu Az ilyen úton érkező e-mail-ekre, üzenetekre Szolgáltató az érkezéstől számított 3 munkanapon belül válaszol. Szolgáltató az alábbi elérhetőségen működteti ügyfélszolgálatát: megrendeles@agrarkonyvek.hu, kereskedelem@agrarkonyvek.hu
2.5. Felhasználó a webáruház regisztrációs oldalán adatait megadó és az ott megjelölt általános szerződési feltételeket és a szintén ott megjelölt tájékoztatók tartalmát elfogadó, a 2.1. pontban a Felhasználóra vonatkozóan írt feltételeknek megfelelő személy, aki ezzel internetes regisztrációt hajt végre azzal a szándékkal, hogy igénybe vegye a webáruház szolgáltatásait, valamint a webáruház tekintetében megrendelőként az onnan megrendelhető termékek megvásárlására vonatkozó szerződést kössön.
2.6. Szintén szerződés szerinti Felhasználó az a személy, aki regisztráció nélkül böngész a webáruházban, illetve aki e szerződési és felhasználói feltételek valamint az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint adatai megadásával kommunikációt kezdeményez a Szolgáltató ügyfélszolgálatával.
3. Értelmező rendelkezések
• Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy
• Vállalkozás: a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet - ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el;
• Előfizető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely előfizet valamely, a Kiadó gondozásában megjelenő kiadványra.
• Szolgálató/Kiadó: A Kiadó nyomtatott és elektronikus sajtótermékek kiadásával foglalkozó Társaság. Szolgálató/Kiadó online felületén a www.agrarkonyvek.hu oldalon a Kiadó nyomtatott és elektronikus sajtótermékeinek megvásárlására, nyílik lehetőség. Szolgálató/Kiadó elérhetőségei: E-mail: kereskedelem@agrarkonyvek.hu Telefon: +36 20 228 6006 Székhely: 1202 Budapest Emőke u. 59. Cégjegyzékszám: 01-09-878779 Adószám: 13896096-2-43
• Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, amely a szerződés tárgyát képezi. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele;
• Címzett: az a kedvezményezett természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb szervezet, akinek/amelynek a részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben az nem azonos az Előfizető személyével. A szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben a továbbiakban: üzemeltető, Kiadó vagy szolgáltató.
4. Megvásárolható termékek köre
4.1. Kiadó nyomtatott sajtótermékei, könyvei
4.2. Figyelmeztetés: A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben csak illusztrációként szerepelnek.
5. Rendelési információk
5.1. A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg.
5.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt 5%-os ÁFA-t. A Könyvrendelés esetén választható házhozszállítás és Csomagpontra szállítás.
5.3. Házhozszállítás esetén: A szállítási költség a könyvek súlyától függetlenül, Magyarország egész területén egységesen 1200 Ft (utánvét esetén 1400 Ft), 15 000 Ft feletti megrendelés esetén pedig ingyenes.
5.4. Csomagpont-ra szállítás esetén: A szállítási költség a könyvek súlyától függetlenül, Magyarország egész területén egységesen 1000 Ft (utánvét esetén 1200 Ft), 15 000 Ft feletti megrendelés esetén pedig ingyenes. A díjakról a Szállítási feltételek menüpontban tájékozódhat.
5.5. Amennyiben az üzemeltető hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az üzemeltető nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.
5.6. Webáruházunkban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek, között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére vagy nevére. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy az üzemeltetői adatok között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.
5.7. Az adatbeviteli hibák javítása A megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Felhasználók felelőssége, hogy a megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A Felhasználó megrendelésével tudomásul veszi, hogy a Szolgálató jogosult a hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét a Felhasználóra hárítani. A Szolgáltató a Felhasználó téves, hiányos, pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A hibásan megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
6. A rendelés menete
6.1. A kiválasztott könyv(ek) megrendelését az oldal tetején levő Kosár ikonra kattintva teheti meg, ahol ellenőrizheti, törölheti a kosarában lévő termék(ek)et és módosíthatja azok darabszámát. A könyvek darabszámát úgy módosíthatja, hogy a könyv mellett levő beviteli mezőbe beírja a megfelelő darabszámot, majd ENTER-t ütve nyugtázza azt. Ezt követően a Fizetés ikonra kattintva módosíthatja a számlázási és szállítási adatokat. Lehetősége van arra, hogy megrendelésenként külön szállítási és számlázási címet adjon meg. Ezután a Tovább ikonra kattintva kiválaszthatja a fizetés és az áru átvételének módját, valamint itt nyílik lehetősége kuponérvényesítésre is. A Véglegesítés ikonra kattintva zárhatja le rendelését.
6.2. A rendelés beérkezéséről automatikus értesítést küldünk önnek e-mailen. A rendszer ezt követően kezdi meg az ön megrendelésének tényleges feldolgozását. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesítjük.
6.3. A Kosár funkciót azok a felhasználók is használhatják, akik nem regisztrált tagjai áruházunknak, de a konkrét vásárlásnál már regisztrálni kell, ami egyet jelent a küldéshez szükséges adatok megadásával.
6.4. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamelyik termékünk mellett a Nem rendelhető státusszal találkozik, nem tudja azt a kosarába helyezni, ezek a kiadványok ugyanis nincsenek a készletünkben. A státus egyes esetekben változhat, amennyiben tehát időközben mégis elérhető lenne az adott kiadvány, attól kezdve természetesen nem találja már mellette a Nem rendelhető státusra utaló jelzést.
6.5. A megrendelés lezárása után e-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről. Az e-mail tárgya: agrarkonyvek.hu vásárlás visszaigazolása
7. Fizetési lehetőségek A fizetésre többféle lehetőséget kínálunk. Fizetés lehetséges előre bankkártyával a weboldalon vagy utánvéttel a csomag átvételekor. Átutalásos fizetésre nincs mód kivéve intézményeknek és viszonteladóknak.
8. Szállítás, átvétel
8.1. Személyes átvétel esetén a könyvet a megrendelés lezárását követő naptól át tudja venni.
8.2. A termék kiszállítását a GLS Futárszolgálat végzi. Ebben az esetben 1-5 munkanapon belül szállítják a megrendelt terméket. Kivételt képeznek a július és augusztus hónap, amikor 5-10 munkanap a kiszállítási határidő.
9. A vásárlástól való elállás joga
9.1. A fogyasztói szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014 (II.26) kormányrendelet értelmében a távollevők között kötött szerződések esetében a fogyasztó a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.
9.2. Elállása esetén, ha a termék nem használt, nem sérült vagy hiányos, a termék visszaérkezését követő 14 napon belül visszatérítjük az Ön által megadott bankszámlára a termék vételárát. Az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségek azonban Önt terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.
9.3. A megrendelt terméket sértetlen állapotban, a számlával, vagy annak másolatával postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a kiadó címére. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videón rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék vizsgálata.
9.4. Fontos tudnia, hogy amennyiben a vásárlást követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is módja van.
9.5. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén az innen letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy más erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. Postai úton küldött értesítés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel nyilatkozatát, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
9.6. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jogról szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet megtekinthető a Nemzeti Jogszabálytárban: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043
10. Regisztráció
10.1. Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.
10.2. A regisztráció ingyenes és kötelezettségekkel nem jár.
11. A megrendelések feldolgozása
11.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.
12. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja. A megrendelt termék fizetésének módja
• Bankkártyával történő online fizetés: igénybevételének további feltételeiről a megrendelés folyamatában kiválasztható szolgáltatás szolgáltatóinak szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket Felhasználó elérhet a szolgáltatás kiválasztásakor, még a fizetés teljesítése előtt. A bankkártyás fizetés az egyik legbiztonságosabb módja a fizetésnek. A bankkártyás fizetéskor Ön a bank biztonságos oldalán adja meg az adatokat. Ezt senki nem láthatja, egyből a banki rendszerbe fut be. A biztonsági szintje ugyanakkora, mint amikor bankkártyával fizet bárhol vagy utal a bankjából. A kívánt mód az azokat leíró szöveg szerinti megfelelő választógomb bejelölésével választható ki. A webáruházban a megrendelés folyamatában választhatóvá tett átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módok közül a Felhasználó által a konkrét megrendelés végrehajtása során választott és a megrendelőlapon részleteiben ismertetett átvételi illetve szállítási, valamint fizetési módokkal jön létre a szerződés. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.
13. 13.1. Áruházunk működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő esetleges további kérdések esetén a Szolgáltató adatai között megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.
14. Elállás joga
14.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású terméket. Amennyiben a fogyasztó él elállási jogával, úgy ezt az üzemeltetővel egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az üzemeltető az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a fogyasztó felé. A fogyasztó elállása esetén a megrendelt terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül az üzemeltetőnek visszaküldeni. A visszaküldés költsége a fogyasztót terheli.
14.2. Amennyiben a fogyasztó elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles az üzemeltető a fogyasztónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. A szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott terméket vissza nem kapta, vagy amíg a fogyasztó hitelt érdemlő igazolását a termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén az üzemeltető a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.
14.3. A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. 14.4. Az 5/2014 (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog: a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
15. Hibás teljesítés
15.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
15.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
15.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével 10 összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.
16. Kellékszavatosság
16.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
16.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.
16.3. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
16.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.
16.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
17. Termékszavatosság
17.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
17.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
17.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
17.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
17.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
17.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
17.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
18. Panaszok intézése
18.1. A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken: E-mail: kereskedelem@agrarkonyvek.hu Telefon: +36 20 228 6006 Székhely: 1202 Budapest Emőke u. 59. Cégjegyzékszám: 01-09-878779 Adószám: 13896096-2-43 Szerződés nyelve: magyar Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék
18.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.
18.3. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, az üzemeltető adatai között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Az üzemeltető a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra az üzemeltető elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Szolgálatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.
18.4. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
18.5. Az eljárásra elsősorban a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 oldalon. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről, f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor, g) a testület döntésére irányuló indítványt, h) a fogyasztó aláírását. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
18.6. Az Európai Bizottság online vitarendezési latformja Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.
18.7. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ Bővebb információ a http://fogyasztovedelem.kormany.hu/ oldalon található.
18.8. Bírósági eljárás: A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
19. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
20. Adatkezelés
20.1. Az üzemeltető a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben az alvállalkozója számára. (Pl: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez ez szükséges.
20.2. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Részletes cookie tájékoztató elérhető a honlapon. A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon Főoldal/Adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt érhető el. 21. Egyéb rendelkezések A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.